Turvalisus

Lontova seikluspargi projekti koostas Flydog Solutions OÜ. 

Projekteerimisel on kasutatud Eesti Standardikeskuse poolt väljastatud standardit EVS-EN 1176-1:2008.

Turvalisuse pargis tagavad:

mägironimisvarustus: julgestusvöö, karabiinid, köied, rullikud;
turvatross, mille külge on seikleja raja ulatuses ühendatud;
pinnaseankrud (injektsioonpuurvaiad), mille külge on trossid kinnitatud;
ohutusinstruktaaž on kohustuslik igale seiklejale.

Turvalist seiklemist!