Turvalisus

Lontova seikluspargi projekti koostas Flydog Solutions OÜ.

Projekteerimisel on kasutatud Eesti Standardikeskuse poolt väljastatud standardit EVS-EN 1176-1:2008.

Turvalisuse tagavad:

• mägironimisvarustus – julgestusvöö, karabiinid, köied, rullikud;
• turvatross – mille külge on seikleja raja ulatuses ühendatud;
• pinnaseankrud – (injektsioonpuurvaiad), mille külge on trossid kinnitatud;
• ohutusinstruktaaž – kohustuslik igale seiklejale.