Seikluspargi reeglid

• Ära võta seiklusparki kaasa mittevajalikke asju.

• Riietu vastavalt, kasuta kinniseid jalanõusid.

• Jõe ääres võib olla sääski. Sääsetõrjevahend aitab.

• Iga seikluspargi külaline peab sõlmima enne rajale minekut seikluspargiga kirjaliku lepingu, saama turvavarustuse ja instruktsioonid seikluspargi kasutamiseks.

• Rajale lubatakse isikuid, kellel pikkust vähemalt 140 cm (va lasterada).

• Alla 14 aastased lapsed pääsevad rajale üksnes nendega kaasas oleva täisealise isiku vastutusel.

• Turvavarustus on antud isiklikuks kasutamiseks ja selle edasiandmine kolmandatele isikutele on keelatud.

• Kui seikluspargis viibides tekib vajadus julgestusvööst hetkeks vabaneda (nt ümberriietumise, wc kasutamise või muu vajaduse tõttu), siis peab julgestusvöö taaspaigaldust kontrollima instruktor.

• Pärast radade ühekordset läbimist, tuleb antud varustus koheselt tagastada.

• Veendu, et seikluspargi kasutamisel oled igal ajahetkel kinnitatud turvatrossi külge.

• Ära kasuta seiklusparki äikese ajal.

• Enne trossil laskumist – õhusõitu – veendu, et eelmine laskuja on laskumisrajalt lahkunud.

• Lemmikloomaga seiklusparki tulles ole kindel, et Sinu sõber ei vigasta teisi. Kasuta rihma, vajadusel suukorvi.

• NB! Kõrgseiklusradadele pääseb alates 14 aastaselt, piisavalt hea füüsilise ettevalmistusega ja isikud kelle kehamass ei ületa 100kg.

• Säästa loodust – liigu mööda jalgradu.